Min baggrund

Jeg er uddannet psykolog i 1999. Jeg har arbejdet med børn, unge, voksne og familier ved ansættelser i kommunalt og amtsligt regi, og senere i Mødrehjælpen. Siden 2004 har jeg haft mit virke som privat praktiserende psykolog. 

Mit teoretiske og behandlingsmæssige fodfæste er i psykodynamisk tænkning og i nyere udviklingspsykologi, hvor fokus også er på betydningen af interpersonelle relationer.
Jeg har desuden gennemgået videreuddannelsesforløb inden for systemisk/narrativ psykoterapi samt terapiformen Somatic Experiencing, der en metode, der gennem fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, kan medvirke til at mindske og opløse stressreaktioner fra belastende oplevelser og traumer.
Behandlingen tilpasses din aktuelle situation, problemstillinger og de udviklingsønsker, du har.

Jeg prioriterer løbende egen-terapi, udviklingen, supervision samt kurser til efter- og videreuddannelse.

Jeg er autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening.

Jeg er født i 1965, og er mor til tre børn.