Andre informationer

Tilskud til psykologbehandling
Jeg har overenskomst med sygesikringen. Klik her for at læse mere om mulighederne for tilskud til behandling via sygesikringsordningen, og her for at se priser, når du har en lægehenvisning.

Betaling
Betaling finder sted i forbindelse med hver samtale. Enten ved kontant betaling, straksoverførsel via Netbank eller vha. MobilePay.

Afbudregler
Eventuelt afbud/ændring bedes meddelt dagen før inden kl.16.
Ved afbud senere end kl. 16 dagen før aftalen, opkræves det aftalte honorar, jvf. sygesikringsoverenskomsten.

Honorar (udenfor sygesikringsoverenskomsten) pr. 1. nov. 2022
Individuel samtale: kr. 1100   (50 min.)
Forælderrådgivning: kr. 1100 (50 min.)

Individuel supervision: kr. 1200 (50 min.)
Gruppesupervision: honorar efter aftale

Virksomhedsdata
Ydernummer 729043     CVR nr.: 27996841
Bankforbindelse: Jyske Bank, kontonr.: 5066 617944

Persondatabehandling
Persondata er de personoplysninger, som jeg modtager direkte fra dig, og f.eks. fra henvisende instans (f.eks. din egen læge eller kommune), hvis du er henvist hertil.

Som autoriseret psykolog er jeg forpligtiget til at føre journal. Journaldata skal i følge lovgivningen opbevares i 5 år fra seneste kontakt.

Jeg har tavshedspligt, så der videregives ingen oplysninger til andre om, at du modtager behandling eller eventuelle andre oplysninger vedr. dig eller din behandling, medmindre du selv har givet dit samtykke hertil.

Uddybende skriftlig information om Privatlivspolitik og Persondatabehandling er tilgængelige i klinikken, ligesom du selvfølgelig altid kan spørge mig, hvis der er noget, du har brug for at få oplyst, også vedr. din journal.

Som behandler har jeg pligt til at indberette utilsigtede hændelser. Styrelsen for patientsikkerhed har envidere lavet en folder om indberetning af utilsigtede hændelser til brugere af sundhedssystemet:
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Etiske principper
Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening bestræber jeg mig på at praktiserer i overensstemmelse med de etiske principper og retningslinier for psykologer:  https://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/lovgivning/de-etiske-principper/.

Dette indebærer bl.a. at: "Psykologen viser respekt for ethvert menneskes rettigheder, værdighed og integritet og arbejder for at fremme udviklingen heraf og respekterer individets ret til privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi - i overensstemmelse sine øvrige arbejdsmæssige forpligtigelser og i henhold til gældende lovgivning." (citeret fra Etiske principper for nordiske psykologer).